statischtische methode en variablen bepalen nav enquete NEA

Continue & discrete verdelingen, toevalsveranderlijken, betrouwbaarheidsintervallen, correlaties.
paranoia68
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichten: 2
Lid geworden op: 03 apr 2015, 09:53

statischtische methode en variablen bepalen nav enquete NEA

Bericht door paranoia68 » 03 apr 2015, 09:56

Hoi allemaal,
Ik bezig met een medewerkerstevredenheidsonderzoek bezig en heb problemen met het opstellen/onderzoeken/bevestigen van (scherpe+SMART)) hypothesen in spss en overige software.
Het model van mijn scriptie is als volgt:
1. Een Plan van Aanpak schrijven. (in concept reeds gedaan) met hypothesen
2. Interviews (n=5) en enquêtes (n=50) afnemen (bron: http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamic ... ?fil_Id=77)
3. Hypothesen testen via spss en ketenonderzoek
4. Resultaten en conclusies bespreken met medestudenten en opdrachtgever
Inleiding
De zorgmaatschappijen zijn ontevreden over de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van de face to face gesprekken met cliënten. De norm is daarom gesteld op 85%
Ik ga in praktijk toeten of dit praktisch haalbaar is met deel hypothesen over tevredenheid en belang.
Mijn vragen en hypothesen:
1.Huidige situatie :

Hoe tevreden zijn medewerkers met de face to face norm van 85%?
Hypothese: De medewerkers die de norm halen zijn tevreden. H1:X = Y
Nul-Hypothese: De medewerkers die de norm halen zijn ontevreden H0: X /= Y

Hoe belangrijk vinden de mederwekers de face to face norm van 85%?
Hypothese: De medewerkers vinden de Face to Face norm belangrijk. H1:X = Y
Nul-Hypothese: De medewerkers vinden de Face to Face norm niet belangrijk H0: X /= Y

Hoe vaak halen medewerkers de norm niet door ziekte?
Hypothese: Medewerkers die vaak ziek zijn hebben halen de norm niet. H0: X /= Y
Nulhypothese: medewerkers die vaak ziek zijn halen de nom wel. H1:X = Y

2.Knelpunt/ketenanalyse:
Wat is het verschil tussen de huidige en gewenste situatie met betrekking tot de face2face norm?
Welke argumenten/redenen liggen ten grondslag van de face to face norm in praktijk?
Hypothese: Face to face norm is wel afhankelijk van andere grote/kleine taken H1:X = Y
Nul-Hypothese: Face to face norm is niet afhankelijk van andere grote/kleine taken. H0: X /= Y

Welke Grote/kleine taken zijn dit die de face to face norm blokkeren?
Hypothese: Administratie en verplichte vergadertaken bevorderen het behalen Face tof Face norm. H1:X = Y
Nulhypothese: Administratie en verplichte vergadertaken nemen blokkeren het behalen Face tof Face norm. H0: X /= Y

3.Gewenste situatie:


Wat is de gewenste praktijknorm face2face?
Hoe moet de organisatorische besturing van de ketens er in de toekomst uit gaan zien?
Wat is het beeld van de opdrachtgever met betrekking tot de nieuwe teams?
Wat is het beeld van het management met betrekking tot de nieuwe teams?
Hypothese: De 85% norm is te hoog. H1:X > Y
Nulhypothese: De 85% norm is te laag. H0:X < Y

Hypothese: De organisatie van de teams is duidelijk. H1:X = Y
Nulhypothese: De organisatie van de teams is onduidelijk. H0: X /= Y

Hypothese: De medewerkers team zijn tevreden over de communicatie onderling. H1:X = Y
Nulhypothese: De medewerkers team zijn ontevreden over de communicatie onderling. H0: X /= Y

4.Implementatie:

Hoe kunnen de verbetervoorstellen die het onderzoek heeft opgeleverd worden geïmplementeerd?
Hypothese: De verbetervoorstellen kunnen wel worden door gevoerd in nieuw beleid. H1:X = Y
Nulhypothese: De verbeter voorstellen kunnen niet worden doorgevoerd in nieuw beleid. H0: X /= Y

Dit zijn mijn SMART geformuleerde hypothesen en vragen.
Mijn vraag is deze kan ik bovenstaande met statistieken SPSS onderzoeken en zo ja welke variabelen moet ik dan nemen om goed onderzoek te doen?
Het volgende heb ik zelf al uitgewerkt:
De variabelen(ordinaal) in 1 worden:
Tevredenheid en belangrijkheid op een 6 punts likertschaal

De variabelen(nominaal) in 2 worden:
Een binaire (of dichotome) schaal met twee mogelijkheden; een 2-puntsschaal. Bijvoorbeeld: 1= wel, 0 = niet

De variabelen(nominaal) in 3 worden:
Een binaire (of dichotome) schaal met twee mogelijkheden; een 2-puntsschaal. Bijvoorbeeld: 1 = hoog, 0 = laag

De variabelen(nominaal) in 4 worden:
Een binaire (of dichotome) schaal met twee mogelijkheden; een 2-puntsschaal. Bijvoorbeeld: 1 = wel, 0 = niet
Kan ik met bovenstaande variabelen goede statistiek SPSS onderzoek doen of moet ik mijn vrager herformuleren en andere variabelen nemen?
Afbeelding
http://www.snelafstuderen.nl/scriptieti ... ypothesen/
Welk statistisch model moet ik voor de hypothesen van 1 t/m4 nemen?

Plaats reactie