Pagina 1 van 1

Wiskunde opgave

Geplaatst: 26 feb 2019, 17:14
door sander.huizen1994
Hallo,

In 2011 was er een nieuwe lichting eindexamenkandidaten. Zij hadden een gemiddeld
eindexamencijfer van 7.0. Het bleek dat dit jaar 30% van de leerlingen direct werd
toegelaten omdat zij minstens een 8.0 hadden.
d. Wat was dan de standaarddeviatie van het eindexamencijfer in 2011?

10.06. Scores op een IQ test zijn normaal verdeeld, en de gemiddelde score is per
definitie 100 punten. Van een groep leerlingen scoort 13% meer dan 120 punten.
a. Bereken de standaarddeviatie van de IQ-scores.
b. Bereken welke score je minimaal moet halen om bij de 2% zeer begaafde leerlingen
te behoren.

Weet iemand de antwoorden???
Ik kom er echt niet uit....

Re: Wiskunde opgave

Geplaatst: 26 feb 2019, 18:58
door arno
Bij de opgave over de examenkandidaten: er geldt dat P(X≥8,0) = 0,3000, dus P(X≤8,0) = 0,7000, dus , dus , dus hieruit volgt de gevraagde standaardafwijking.
Bij de tweede opgave weet je dat P(X>120) = 0,1300, dus P(X<120) = 0,8700, dus , dus , dus hieruit volgt de gevraagde standaardafwijking.
Stel bij vraag b de gevraagde score x, dan moet gelden dat P(X≥x) = 0,0200, dus P(X≤x) = 0,9800, dus , dus , dus hieruit volgt de gevraagde score x. De waarde voor s is de waarde die hiervoor vermeld staat.

Re: Wiskunde opgave

Geplaatst: 26 feb 2019, 19:43
door arie
@ sander.huizen1994
Ik heb je kopie-post verwijderd, 1 exemplaar volstaat op Wiskundeforum (dat houdt de discussie centraal).