Pagina 1 van 1

opdracht maple

Geplaatst: 20 nov 2010, 21:05
door ella
hallo , ik heb hier een vraagstuk die ik op moet lossen , ik snap het niet kan iemand mij helpen?????????
ik wil er eventueel wel voor betalen!!!!!!!!!
Toelichting:
Deze wiskunde-opdracht dient uitgewerkt te worden m.b.v. Maple tot exacte (symbolische) antwoorden. Benaderingen zijn alleen toegestaan ter verduidelijking van de exacte uitkomst en/of als er geen exacte uitkomst kan worden gegeven.
De waardering voor deze opdracht telt voor mee in het eindcijfer van dit studiejaar.
Naast de wiskundige uitwerking van de opgaven wordt tevens gelet op de presentatie van het geheel. Zorg o.a. voor een inhoudsopgave, een inleiding, een conclusie en voldoende verklarende tekst. Deze opdracht mag digitaal worden ingeleverd, mits in pdf-formaat.
Tip 1: "Zorg dat je weet hoe je het gewoon op de hand moet oplossen. Maple is geen wondermiddel. Het kan niet voor je denken! Geef steeds een toelichting op wat de lezer gaat tegenkomen. Wat ben je aan het doen?"
Tip 2: "Laat Maple het rekenwerk doen. Elke keer als je met de Maple-editor ( -knop) vergelijkingen aan het opstellen of zelfs aan het oplossen bent; dan doe je iets niet goed!"
Het doel van deze eerste Maple-opgave is om vertrouwd te raken met de Maple-taal, hoe je in Maple kan plotten en de wijze waarop Maple bij het oplossen van vraagstukken kan worden ingezet.
Deze keer gaan we formules voor profielgegevens (exact) afleiden voor stalen I-profielen met rechte flenzen. Zie figuur.
Gevraagd wordt om de formules af te leiden van de volgende grootheden:
, , (Plastisch Weerstandsmoment) zowel t.o.v. Y-as als Z-as, uitgedrukt in de profielgegevens , , , en . (5 x 20 pnt.) (De formule van Steiner mag worden gebruikt).
Controleer je uitkomsten aan de hand van een aantal profielgegevens van HE- en IPE-profielen in de staaltabellenboeken.
Leid een formule af voor zijnde de verhouding tussen het plastisch en elastisch Weerstandsmoment. (10 pnt.)
Schrijf de Maple-opdrachtregels die leiden tot een plot van de doorsnede van een HE220A –profiel. Zie figuur. (30 pnt.)
de tekening is niet echt ingewikkeld maar kan hem niet plaatsen, lukt niet, het is een x vorm als iemand dit weet en mij kan helpen dan kan ik de tekening wel mailen.

Re: opdracht maple

Geplaatst: 20 nov 2010, 21:29
door SafeX
Ik zie een I-profiel met afm: hxb 210x220 mm.
Wat heb je zelf al bedacht?

Re: opdracht maple

Geplaatst: 21 nov 2010, 11:29
door ella
SafeX schreef:Ik zie een I-profiel met afm: hxb 210x220 mm.
Wat heb je zelf al bedacht?
ik heb zelf nog niets bedacht, ik snap er echt niets van , het figuur kon ik niet sturen want dat lukte niet , kun je me helpen????

Re: opdracht maple

Geplaatst: 21 nov 2010, 14:56
door SafeX
Klopt het I-profiel?

Re: opdracht maple

Geplaatst: 21 nov 2010, 16:44
door ella
Geachte heer / mevrouw,
Klopt de afmetingen zijn h=210 en b = 220 (Het profiel is HE220A en de afmetingen te vinden op
www.staaltabellen.nl onder balkstaal/
technische gegevens)
Met vriendelijke groet.

Ella.

Re: opdracht maple

Geplaatst: 21 nov 2010, 18:25
door SafeX
Misschien begrijp je dat ik dat gevonden had? Ik wilde het alleen verifiëren.

Maar nu je vraag (het is een heel verhaal) en ik begrijp je probleem niet (helemaal)!
Ik weet niet wat er bedoeld wordt met:
plastisch weerstandsmoment en
elastisch weerstandsmoment?

Opm: misschien is het ook verstandig het eerste verhaal in deze rubriek te lezen.

Wij doen dit belangeloos en email-adressen zijn in de vragen verboden.

Re: opdracht maple

Geplaatst: 21 nov 2010, 19:55
door ella
hallo,
Het verhaal is, dat ik de wiskundige som niet op kan lossen .
Deze som kan eerst handmatig opgelost worden en daarna ingevoerd worden in Maple programma.
Over wat de bedoeling is, van de elastische en plastische weerstandmoment, daar heb ik geen antwoord op .voor me is dat ook wat wazig , ik heb dat gezocht , maar niet gevonden.
. Ik hoop dat je een oplossing kan vinden, In ieder geval heel erg bedankt voor je hulp en moeite.
Zelf zou ik mij er ook mee bezig houden . ik hou je op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Ella

Re: opdracht maple

Geplaatst: 21 nov 2010, 20:13
door SafeX
Heb je formules die je moet kennen? Zo ja, geef die dan.

Re: opdracht maple

Geplaatst: 22 nov 2010, 21:49
door ella
aan welke formule denk je dan? vr.gr. ella

Re: opdracht maple

Geplaatst: 22 nov 2010, 22:10
door SafeX
Formules voor het weerstandsmoment (plastisch en elastisch).

Wat voor studie volg je eigenlijk?

Re: opdracht maple

Geplaatst: 23 nov 2010, 21:16
door ella
Sorry voor mijn reactie,
hallo,
de formuls zijn, \elastisch moment
Doorsnede Weerstandsmoment
Rechthoek met breedte b (volgens y-as)
en hoogte h (volgens z-as)
W(y)=bh^2/6
W(z) = hb^2/6

plastisch weerstandmoment W= bh^2/4

Met vriendelijke groet,

Geplaatst: 01 dec 2010, 23:01
door ella
hallo ,
Ik wil graag alles verwijderen , maar ik weet het niet hoe moet ik dat doen.kunt u me helpen ,

Groeten ,

Ella

Re: opdracht maple

Geplaatst: 02 dec 2010, 12:48
door SafeX
Is het gelukt?

Alles verwijderen? Waarom, deugt er iets niet?