Pagina 1 van 1

Excel formule vertalen naar een wiskunde formule

Geplaatst: 07 jun 2017, 02:47
door justme33
Ik zou graag de volgende excel formule willen vertalen naar een correcte wiskundige formule:

=AANTALLEN.ALS(A2:A20;">10"; B2:B20;"<15") / 20

Ik heb 2 getallenreeksen A en B, A moet groter zijn dan 10 en uit de selectie moet B kleiner zijn dan 15 dit alles moet gedeeld worden door het totaal aantal rijen, in dit geval 20.

Re: Excel formule vertalen naar een wiskunde formule

Geplaatst: 07 jun 2017, 10:58
door arie
Ten eerste: als je in je Excel bestand op rij 1 (= regel 1) de titels zet, dan heb je op rij 2 t/m 20 in totaal 19 waarden.

Uitgaande van een verzameling V met 19 elementen, hebben die elementen een eigenschap A en een eigenschap B, die resp. in kolom A en kolom B een waarde gegeven worden.
Als we aan die elementen een variabele x toekennen, dan noteren we
"x is een element van V" alsDe eigenschap A voor elke x is in feite een functie A die werkt op x, A(x) is dan de functiewaarde van x voor eigenschap A:en de eigenschap A(x) moet groter zijn dan 10:Soortgelijk voor eigenschap B van de elementen x die we zoeken:We noteren dan de verzameling elementen uit V die voldoen aan beide eigenschappen als:In woorden:
de verzameling van elementen x in V,
waarvoor geldt dat (= verticale streep):
A(x) > 10
EN
B(x) < 15

Het aantal elementen in een verzameling geven we weer door verticale strepen om de verzameling te zetten:
|V| = "aantal elementen in V"

Nu willen we
(het aantal elementen in onze selectie uit V) gedeeld door (het aantal elementen in V),
dit is:
Is dit ongeveer wat je bedoelt?