Pagina 1 van 1

Wanneer is een fouriertransformatie reëelwaardig

Geplaatst: 30 mar 2017, 12:23
door wardvanaer
Kan iemand mij helpen met volgende opgave:

Een functie x(t) heeft Fouriertransformatie . 11/((f^2-4)^2(f^2-13)^2 + 27 )
1. Leg uit waarom x(t) reëelwaardig is.
2. Welke frequenties komen het sterkste voor in x(t).
3. Geef voor iedere uitkomst f0 uit onderdeel (2) een reëelwaardige functie y(t) zodat x(t)∗y(t) vooral is opgebouwd uit bijdragen aan x(t) afkomstig van frequenties dicht bij |f0| (maar niet enkel |f0|).
4. Maak een schets van de grafiek van x(t) en van de functies x(t) ∗ y(t) uit onderdeel (4). Maak ook een tabel met (benaderende) functiewaarden van die functies die de grafieken goed illustreren. Geef in die tabel eveneens (een benadering voor) het verschil van x(t) en de som van die functies x(t) ∗ y(t) uit onderdeel (4).