Pagina 1 van 1

Cijferreeksen als assessment

Geplaatst: 25 jan 2018, 11:55
door TI-30
Beste mensen,

Voor een assessment vormt cijferreeksen een van de onderdelen. Nu zijn er een paar waar ik niet uit kom. Kunnen jullie me even helpen? Dit wordt sterk gewaardeerd.

Welk cijfer vult deze reeks op de meest logische volgorde aan?

1) 18 - 1 - 21 - 6 - 15 -26 Keuzes: 15 - 0 - 9 - 18
2) 63 - 56 - 54 - 57 Keuzes: 64 - 78 - 60 - 65
3) 16 - 6 - 22 - 11 - 25 - 26 Keuzes: 24 - 71 - 69 - 25Als iemand hiervoor de uitwerkingen heeft, zou ik dat op prijs stellen!

Groet

TI-30

Re: Cijferreeksen als assessment

Geplaatst: 28 jan 2018, 22:30
door parref
Beste TI-30
.
Ziehier mijn oplossingen. De eerste en derde cijferreeks zijn vrijwel gelijkaardig, daarom begin ik met de tweede.
.
2)Cijferreeks:..63..56..54..57..65
Verschil:...-7..-2..+3..-->+8
aangroei van dit verschil:..+5..+5..-->+5
.
Resultaat: de aangroei van dit verschil is telkens 5. Dus moeten we eveneens 5 bij 3 (het laatste gegeven verschil)bijtellen. Dit geeft 3+5=8,wat we opnieuw moeten toevoegen aan de reeks of : 57+8=65.
.
1)Cijferreeks:..18..1..21..6..15..16..-->0
Eerste deel:..18..21...15..-->..0
Verschil eerste deel:..+3..-6.-->-15
.
Resultaat: Zoals je ziet neemt dit verschil telkens toe met 9 en dus wordt het laatste cijfer van deze rij:-15.Dus moeten we nu -15 bijtellen bij 15(laatste cijfer van het eerste deel)en dus bekomen
we als laatste cijfer:-15+15=0.
3)Cijferreeks:..16..6..22..11..25..26..-->25
Eerste deel:..16..22..25..-->..25
Verschil eerste deel:..6..3..-->..0
.
Resultaat: het verschil van dit deel neemt nu telkens af met 3 en dus wordt het laatste cijfer van dit verschil een 0 en dus bekomen als laatste cijfer :25+0=25
.
Hint:
-) Bemerk dat het aantal cijfers bij de eerste en derde cijferreeks groter is dan bij de tweede, wat er veelal op wijst dat we hier te maken hebben met reeksen die bestaan uit 2 delen die al dan niet verstrengeld zijn in elkaar. Dit moet ook wel want na uitsplitsing van zo een reeks in b.v. 2 delen
moet ieder deel voldoende cijfers hebben om een logische opbouw te verkrijgen.
-) Soms moet je de opbouw van de separate delen onderling vergelijken (b.v. door optellen, aftrekken, enz..) om een onderling verband te vinden. Deze kunnen pittig zijn en kunnen zelfs meerdere
geldige oplossingen vertonen.
Bemerk ook dat het veelal gemakkelijker is om een reeks te maken dan die op te lossen.
.
Groetjes en succes.
Parref