Pagina 1 van 1

Customer Lifetime Value | Klantwaarde bepaling

Geplaatst: 20 apr 2022, 11:26
door Alexmanders
Ik worstel om met een goede definitie te komen voor klantwaarde bepaling (hierna te noemen CLV)

Heeft iemand ervaring met de definitiebepalingen van CLV?
De vraag komt voort uit een bedrijf dat vanaf November 2019 verkopen verricht. Er is dus voor 27 maanden aan data beschikbaar.
Het aantal transacties per klant zijn helder
De totale waarde per individuele klant is helder

Daardoor is er een terugkerende klantenanalyse gemaakt waarmee er per maand benoemd kan worden wat de waarde van een herhaalbestelling door de tijd heen geweest is en de percentages zijn die behoren bij een herhaalbestelling in maand 0, in maand 1 etc.

Hoe zou vanuit deze korte geschiedenis een model opgezet kunnen worden waarbij je dus maandelijks een CLV kunt bepalen?

Dank voor suggesties en opmerkingen